Truy cập hiện tại

Đang có 227 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân

(TGAG)- Hội nghị giao ban “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND” do Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức sáng 8/11 tại huyện Phú Tân.

Hội nghị, là dịp để HĐND các cấp trong tỉnh trao đổi kinh nghiệm, thực hiện chức năng quyết định và giá sát của HĐND; thảo luận, trao đổi, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và các vấn đề, nội dung liên quan đến công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.


Qua trao đổi, thảo luận, nếu có khó khăn, vướng mắc, ngoài thẩm quyền giải quyết, HĐND tỉnh sẽ có ý kiến kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND các cấp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các đại biểu HĐND cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp về đổi mới phương thức, nội dung chương trình tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và sự tham gia đối thoại của chính quyền địa phương tại các buổi tiếp xúc cử tri. Đồng thời, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng các báo cáo thẩm tra đối với các đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND.


Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt cho rằng, tiếp xúc cử tri là một trong những hình thức giữ mối liên hệ của đại biểu với cử tri đã bầu ra mình, thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa đại biểu với cử tri để trao đổi thông tin, trong đó, cử tri có cơ hội phản ánh và chuyển ý kiến, nguyện vọng của mình đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đại biểu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết đã được HĐND thông qua.

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri sẽ góp phần giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của HĐND, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đông nhân dân các cấp trong tỉnh An Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế, như chưa thực hiện tiếp xúc cử tri luân phiên ở các đơn vị bầu cử khác trên địa bàn nên tính đại diện của cử tri chưa cao; vẫn còn tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, số lượng cử tri đến dự ít, chưa đại diện hết các tầng lớp nhân dân ở địa phương nên chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc chưa đi vào chiều sâu; chưa có nhiều ý kiến góp ý xây dựng cộng đồng dân cư, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách chung của tỉnh và cửa địa phương, nhất là còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn mang tính cá nhân liên quan đến quyền lợi trực tiếp của mình; một số đại biểu HĐND các cấp chưa làm tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử, chưa thực sự là cầu nối giữa cử tri và HĐND; chưa tổng hợp, phân loại, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.


Bên cạnh đó, hoạt động khảo sát, chuẩn bị thẩm tra một số báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND cấp huyện chưa chu đáo, chưa có sự nghiên cứu chuyên sâu nên một số báo cáo thẩm tra còn xuôi chiều, chung chung, chỉ dừng lại ở mức “cơ bản đồng ý với báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh”, chưa cung cấp được thông tin cho đại biểu thảo luận, có ý kiến sâu sắc, xác đáng tại các kỳ họp.

Đồng chí Hồ Văn Răng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh cho biết, công tác thẩm tra của Ban pháp chế HĐND các cấp trong tỉnh hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn như: công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thẩm tra của cơ quan soạn thảo thường chưa đảm bảo tiến độ; gửi tài liệu chưa đầy đủ hoặc gửi sát ngày diễn ra kỳ họp thẩm tra; một số dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án chuẩn bị chưa kỹ, chất lượng chưa cao ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, tiếp cận tài liệu; thành viên các Ban đa phần là cán bộ kiêm nghiệm nên thời gian giành cho công tác nghiên cứu tài liệu thẩm tra chưa nhiều.
Do đó, để nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, thời gian tới cần phải nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, vai trò thẩm tra của tập thể Ban; mỗi ủy viên Ban cần chủ động dành thời gian nghiên cứu, thẩm tra các nội dung được phân công, mạnh dạn đặt vấn đề, đóng góp ý kiến. Các cơ quan soạn thảo văn bản như Ủy ban nhân dân, Tòa án, Viện kiểm sát,… tiếp tục nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND; Các Ban HĐND và đại biểu HĐND cần chủ động khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị có liên quan để nắm bắt tình hình, bám sát thự tế phục vụ tốt hơn cho công tác thẩm tra cũng như việc trả lời, giải trình các ý kiến, phản ánh của cử tri.


Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, trong những năm qua, Hội đồng nhân huyện Châu Thành đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phải kết hợp nâng cao chất lượng toàn bộ các hoạt động của HĐND nói chung và trách nhiệm của Thường trực HĐND. Cùng với đó, đại biểu HĐND phải thật sự phát huy vai trò, trách nhiệm trước nhân dân trong từng nhiệm vụ cụ thể, có vậy mới tạo được lòng tin đối với cử tri địa phương đã bầu ra đại biểu; tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND cần thông báo kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước để cử tri biết, từ đó tạo không khí tiếp xúc cởi mở, trao đổi thẳng thắn, tích cực đóng góp cho chính quyền địa phương.

Từ thực tiễn của huyện Tịnh Biên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên Mai Văn Kháng cho rằng để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND cần tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, thể hiện quyền làm chủ của cử tri trong việc tham gia tiếp xúc với các vị đại biểu dân cử; tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND tại địa bàn ứng cử, khóm, ấp, khu dân cư để đại biểu thường xuyên gần gũi, tiếp xúc cử tri, nắm được nhiều ý kiến của nhiều thành phần cử tri; đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri, yêu cầu phải giải quyết đến nơi, đến chốn, trả lời thỏa đáng mọi ý kiến của cử tri./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15681671