Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

738 triệu đồng giải ngân cho 71 hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên trên địa bàn thị trấn

(TGAG)- Nhằm để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo và học sinh sinh viên trên địa bàn thị trấn. Sáng ngày 06-11-2019, ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay cho các hộ nghèo và cận nghèo, học sinh sinh viên trên địa bàn thị trấn An ChâuTheo đó, trong đợt này, ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân nguồn vốn vay cho tổng cộng 71 hộ, trong đó, hộ nghèo là 3 hộ, cận nghèo là 5 hộ, 3 hộ vay vốn giải quyết việc làm, còn lại 60 hộ giải ngân học sinh sinh viên trên địa bàn với tổng số tiền giải ngân là 738 triệu đồng.

Với việc giải ngân nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ kịp thời tiếp bước các em học sinh sinh viên có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và đồng thời đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn vay giúp cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có điều kiện để đầu tư sản xuất kinh doanh hay mua bán nhỏ để từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16701590