Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tổng kết thực hiện Nghị định của Chính phủ về sĩ quan dự bị giai đoạn 2002-2019

(TGAG)- Sáng ngày 11/9, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị (SQDB) Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020-2019. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và chỉ huy các đơn vị nhận nguồn thuộc Quân khu cùng tham dự.Từ sau khi Nghị định số 26 của Chính phủ về SQDB có hiệu lực thi hành, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, lồng ghép quán triệt Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư (khóa IX), Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Các địa phương phối hợp tốt với các đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, kịp thời hỗ trợ động viên SQDB sẵn sàng tham gia khi có lệnh gọi tập trung. Về công tác tuyển chọn, xét duyệt và gọi đào tạo SQDB luôn bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Từ năm 2002 đến nay đã tuyển chọn, đào tạo được 1331 đồng chí. Thực hiện các Đề án của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt về việc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và đào tạo sĩ quan dự bị từ nguồn hạ sĩ quan dự bị 1, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khảo sát chọn nguồn đào tạo cho 983 đồng chí. Công tác bổ túc, huấn luyện luôn đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm hạn chế trong công tác này, đó là việc đăng ký, quản lý SQDB ở một số địa phương có lúc chưa chặt chẽ. Quân số động viên huấn luyện, diễn tập có nơi chưa đạt theo chỉ tiêu; tổ chức sinh hoạt Đảng, Đoàn ở các đơn vị dự bị động viên trong quá trình huấn luyện chất lượng chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ghi nhận những kết quả tích cực đối với tỉnh An Giang trong triển khai thực hiện Nghị định 26 về SQDB giai đoạn 7 năm qua. Giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo Quân khu và Bộ CHQS tỉnh thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị; nắm chắc số lượng, chất lượng, nhất là chất lượng SQDB xếp nguồn; tổ chức sắp xếp đúng,  đủ biên chế, thành phần, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và đơn vị quân đội.


Dịp này Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định và tặng bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về công tác SQDB giai đoạn từ năm 2002 đến nay./.

Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155817