Truy cập hiện tại

Đang có 178 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

HĐND thị xã Tân Châu tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

(TGAG)- Ngày 17/7/2019, HĐND thị xã Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thị xã Tân Châu; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Đức, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Chủ tọa kỳ họp.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thị xã tiếp tục ổn định và phát triển, các mục tiêu tăng trưởng đảm bảo; giá trị sản xuất của 3 khu vực đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn thị xã đạt trên 3.858 tỷ đồng, tăng 19,35% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Vĩnh Xương đạt trên 26 triệu USD; hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng khá, giá trị sản xuất thực hiện được gần 1.400 tỷ đồng, tăng 17,77% so cùng kỳ; lĩnh vực xây dựng, ước giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng đạt 30,02%; riêng vốn ngân sách thị xã giải ngân đạt 56,41%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 60% so Nghị quyết HĐND. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục quan tâm; trật tự và văn minh đô thị có nhiều chuyển biến. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp tiến hành các thủ tục lấy phiếu miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình ý kiến, kiến nghị đối với các thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND về những vấn đề mà cử tri quan tâm, liên quan đến các lĩnh vực đầu tư - xây dựng, tài chính - ngân sách, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương – quản lý thị trường, giao thông, y tế, bảo hiểm xã hội, môi trường,…

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND thị xã đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 đề ra. Tại kỳ họp, các đại cũng thảo luận các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28167269