Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Phú Tân

(TGAG)- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sáng ngày 28/5, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh An Giang đến kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Tân.


Theo đó, Đoàn kiểm tra đã đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hòa Lạc và huyện Phú Tân để kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó, tập trung việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra đánh giá công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính,v,v…Trong 4 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận 18.669 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 17.587 hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp nhận 34.424 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, huyện Phú Tân thực hiện trả kết quả khoảng 3.372 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 332 hồ sơ.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao việc sử dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông, công bố đầy đủ các quyết định của nhà nước về giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã, tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các dịch vụ bưu chính công ích để người dân nắm và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn; xây dựng bố trí niêm yết thủ tục hành chính thuận lợi để người dân quan sát theo dõi các quy định.

Lê Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16701448