Truy cập hiện tại

Đang có 363 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thấm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10

(TGAG)- Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chiều ngày 08/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp cồng lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

Tham dự cuộc họp có Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Nội vụ…


Qua thảo luận tại cuộc họp, nhìn chung các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết đảm bảo, phù hợp theo quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở tình hình thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tin, ảnh Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18097072