Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9 (khóa IX)

(TGAG)- Sáng ngày 23/4/2019, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nội dung khác có liên quan.


Nhìn chung, quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Chất lượng thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp của các Ban HĐND tỉnh  được nâng cao, chú trọng những nội dung chưa rõ ràng, còn hạn chế, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh khá đầy đủ.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và UBND tỉnh đã có báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đại biểu tại kỳ họp. Ngoài ra, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến đóng góp của đại biểu tại buổi thảo luận tổ, chuyển các ý kiến đến thủ trưởng các sở, ngành trả lời và các ý kiến được Chủ tịch UBND tỉnh giải trình cơ bản đầy đủ tại kỳ họp.

Công tác tổ chức kỳ họp, các nội dung, chương trình và thời gian làm việc được sắp xếp hợp lý, các báo cáo thông qua tại kỳ họp được trình bày theo hướng ngắn gọn, trọng tâm; dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tổ. Nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp tập trung những nhóm vấn đề mang tính bức xúc, cấp thiết, được cử tri trong tỉnh quan tâm… Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật; những nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế địa phương và được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn cơ bản đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhằm chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức các kỳ họp thứ HĐND tỉnh sắp tới, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết, phải đảm bảo chất lượng về mặt nội dung và hình thức. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh cần tuân thủ đúng thời gian quy định để đại biểu có thời gian nghiên cứu, đảm bảo thời gian họp Tổ đại biểu tại các huyện, thị xã, thành phố và thời gian cho các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra.

Các đại biểu cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử: Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng; dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu, văn bản; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là việc chất vấn tại kỳ họp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các Ban của HĐND tỉnh với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh từ quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, quá trình thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng nghị quyết được ban hành./.

Nguyễn Hùng  
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582839