Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

(TGAG)- Ngày 18/4/2019, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã có buổi khảo sát tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và kết quả tổ chức triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ.


Trong thời gian qua, hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ từng bước mang lại một số hiệu quả nhất định như công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã nâng dần về chất, đáp ứng đúng nhu cầu của địa phương, người dân như: công nghệ xử lý nước thải y tế quy mô phường, xã, mô hình nước uống trường học, kỹ thuật thi công và lắp đặt nhà phơi sấy bằng năng lượng mặt trời, khảo nghiệm các giống cây, con mới có năng suất và chất lượng cao,… từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh kế của tỉnh nhà và đồng thời là cầu nối hữu hiệu trong việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người dân.

Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ giao, cụ thể: Hoàn thành 28/28 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hoàn thành 02/03 án cấp tỉnh và 01 đề tài cấp cơ sở.

Thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/9/2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm đã xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2017-2019 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 21/2/2017. Theo đó, Trung tâm được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, nhân lực và về quản lý, sử dụng tài sản, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Hàng năm nguồn thu dịch vụ tư vấn, sản xuất kinh doanh đều tăng và từng bước giảm nguồn ngân sách nhà nước cấp cho thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.


Ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Đoàn khảo sát kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của Trung tâm trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cần tiếp tục quan tâm thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tăng cường xúc tiến giới thiệu và chuyển giao các công nghệ, quy trình sản xuất do đơn vị nghiên cứu hoặc tiếp nhận từ các Viện, Trường; Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục có giải pháp thực hiện thẩm quyền được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, nhân lực và về quản lý, sử dụng tài sản một cách có hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị./.

Tin, ảnh    Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25069321