Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu quý I/2019

(TGAG)- Chiều ngày 27-3-2019, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, do Đại tá Nguyễn Công Danh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đến tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quý I/2019, với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Tân Châu.


Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề: Về vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chỉ huy đối với các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp; kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ; việc mở rộng phát huy dân chủ của quân nhân thông qua tổ chức đoàn và Hội đồng quân nhân; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 dân chủ lớn về quân sự, chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội.

Theo đó, những tháng đầu năm 2019, Ban CHQS thị xã Tân Châu đã làm tốt việc quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thông suốt kế hoạch huấn luyện quân sự, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết. Nhất là chỉ tiêu thi đua huấn luyện, xây dựng cơ quan và quy chế làm việc của người chỉ huy để cho mọi người quân nhân có ý kiến đóng góp và xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh của Quân đội và quy định của cơ quan, duy trì nghiêm chế độ trực, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, việc biên soạn giáo án, chuẩn bị vật chất huấn luyện được đầy đủ; tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; huấn luyện dân quân đảm bảo chất lượng, quân số tham gia đạt 100%.

Thông qua đối thoại, nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, chiến sĩ được trao đổi trực tiếp với cấp trên, qua đó, giúp lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nắm được thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30198521