Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

HĐND thị xã Tân Châu khóa VI, tổ chức Kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(TGAG)- Ngày 13/12/2018, HĐND thị xã Tân Châu Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ tám, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng – Đại biểu HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy; Ông Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã – Chủ tọa kỳ họp.

Năm 2018, kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng trưởng GRDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 9,91%, tăng cả 3 khu vực. Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 6.600 tỷ đồng, tăng 10,09% so với cùng kỳ; Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương đạt gần 500 triệu USD; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được trên 2.300 tỷ đồng tăng 14,61% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt trên 116% so với kế hoạch; xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị đạt kết quả rõ nét; sản xuất nông nghiệp tiếp tục đảm bảo tăng trưởng. Văn hóa - Xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên.


Các đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu miễn nhiệm Đại biểu HĐND thị xã và chức danh Ủy viên UBND thị xã; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; các đại biểu cũng dành thời gian cho việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình ý kiến, kiến nghị về những vấn đề mà cử tri quan tâm như: lĩnh vực đầu tư - xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương - quản lý thị trường, giao thông, y tế, bảo hiểm xã hội, tài nguyên, môi trường, phòng chống tội phạm,… trên cơ sở đó, kỳ họp cũng thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, nhất trí biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 08 Nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, nhân sự và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26073418