Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang thông báo tuyển dụng 106 công chức năm 2018

(TGAG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018 là 106 chỉ tiêu. Trong đó: cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 55 chỉ tiêu; cấp huyện 51 chỉ tiêu.

Các thí sinh sẽ thi 4 môn: Kiến thức chung: thi viết 01 bài, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm. Môn ngoại ngữ (thi viết hoặc trắc nghiệm trên máy tính) và môn tin học (thi trắc nghiệm).

Lưu ý: Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoại ngữ hoặc tin học do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 08/11/2018. Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 dự kiến trong tháng 12 năm 2018.

Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15589016