Truy cập hiện tại

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019

(TGAG)- Sáng 21-9-2018, tại Thành phố Châu Đốc Ủy Ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo “Ngày Biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Đại tá Trần Ngọc Diệp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9.
 

Trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 05 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Các ban ngành, đoàn thể, lực lượng BĐBP làm tốt vai trò tham mưu công tác xây dựng và bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân được nâng lên, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xây dựng đời sống mới, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng vững mạnh, Quốc phòng – An ninh được giữ vững. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, cùng BĐBP an tâm lao động sản xuất, gắn bó với biên giới, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc và phát triển.

Hàng năm, Ban chỉ đạo đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa 05 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện,  phân công giao trách nhiệm cho các thành viên, trong đó BĐBP tỉnh là cơ quan thường trực. Định kỳ hàng năm, Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị, thành phố biên giới  tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Xây dựng và bảo vệ biên giới”. Những hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng tuyến biên giới tỉnh An Giang hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với 2 tỉnh Ta Keo và Kan Đal, Vương quốc Campuchia. 

BĐBP phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các văn bản pháp luật về biên giới Quốc gia, Quy chế khu vực biên giới, công tác phân giới cắm mốc; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 


Đồng chí Vương Bình Thạnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ biên giới giai đoạn 2009 – 2019 cho cán bộ, nhân dân huyện Tịnh Biên

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và BĐBP  thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đối diện; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới. Tổ chức các cuộc họp định kỳ cấp tỉnh cấp, huyện, thị, thành phố, cấp đồn, xã và nhiều cuộc  họp đột xuất. Các Đồn BP phối hợp tuần tra biên giới song phương được 770 lượt tổ, 6.930 lượt CBCS của ta và bạn tham gia. 

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đã nhận đỡ đầu 23 học sinh nghèo học giỏi ở  2 tỉnh Ta Keo và Kan Đal, Campuchia với mức hỗ trợ mỗi học sinh 500.000 đồng/tháng. 

Qua những việc làm trên, mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Ta Keo và Kan Đal Campuchia ngày càng thân thiện, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Chủ quyền an ninh biên giới và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế, thương mại tỉnh nhà, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể phối hợp với BĐBP tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các mô hình như:“Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ phụ nữ cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp” thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc và 855 trên 855 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới, ký kết với BĐBP và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới. Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố biên giới có 51 tập thể, 1.287 hộ gia đình, 1.588 cá nhân, 08 tổ Honda ôm, đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Các đơn vị Biên phòng đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố xây dựng 327 chi bộ khóm (ấp), 449 Tổ an ninh nhân dân, 236 Tổ tự quản đường biên, cột mốc, 68 Đội dân phòng, 04 đơn vị dân quân, 03 ban Mặt trận Tổ quốc xã, 183 Chi đoàn khóm, ấp, 218 Chi hội phụ nữ, 123 Chi hội nông dân, 49 Chi hội Cựu Chiến binh, 83 Chi hội chữ thập đỏ,..đảm bảo hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. 

Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn biên giới của tỉnh, các Đồn BP đã tích cực tham gia thực hiện được 350 công trình, phần việc, tập trung giúp dân khắc phục thiên tai,   xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội;... với trên 30.500 ngày công. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa, di dời nhà cửa hàng trăm căn trị giá hàng chục  tỷ đồng ; san lấp sửa đường giao thông nông thôn làm mới và sửa chữa cây cầu gỗ; cầu bê tông, có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với mặt trận các cấp, chính quyền thực hiện Chương trình “Mái ấm cho người nghèo trên biên giới”, xây cất được 385 căn trị giá 08 tỷ đồng.  Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới”. Trên địa bàn biên giới có trên 42 hộ gia đình, 73 khóm, 73 ấp; 05 xã; đạt chuẩn văn hóa; 32 khóm, ấp đạt chuẩn “Điểm sáng văn hóa biên giới” .


Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng cờ Thi đua dẫn đầu trong phong trào xây dựng vào bảo vệ Biên giới cho cán bộ, nhân dân huyện Tịnh Biên và Bằng khen cho 12 tập thể 24 cá nhân ;Bộ  tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An giang tặng Giấy khen cho 5 tập thể , 18 cá nhân  vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9894956