Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao Huy hiệu Đảng

(TGAG)- Ngày 28/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9, truyền thống LLVT địa phương tỉnh An Giang và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh đã được nghe khái quát lại bối cảnh lịch sử và diễn biến của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cách mạng Tháng Tám 1945 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ còn được nghe tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống LLVT địa phương tỉnh An Giang (26/8/1945 - 26/8/2018).   Sinh ra từ cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, LLVT An Giang đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.


Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu và Thượng tá Nguyễn Văn Thúc, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị.

Tin, ảnh: Ngọc Huỳnh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36386026