Truy cập hiện tại

Đang có 130 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(TGAG)- Ngày 23-8, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bộ mặt nông thôn An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nông dân có nhiều đổi thay, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tốc độ gia tăng giá trị bình quân ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2017 đạt 2,29%, không đạt theo mục tiêu tỉnh đề ra là 4,5%/năm, tuy nhiên có những năm tăng trưởng rất cao như năm 2010 là 4,425, năm 2011 là 6,11%. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01 ha năm 2017 đạt trên 173 triệu đồng/ha (tăng gần 90 triệu đồng/ha so với năm 2009).

Năm 2018, thu nhập bình quân của người dân ở nông thôn đã tăng gấp 2,9 lần so với năm 2008, từ 12,3 triệu đồng/người năm 2008 lên 34 triệu đồng/người năm 2018.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, toàn diện và có sự linh hoạt, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới; không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội khu vực nông thôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,51%/năm; 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn và khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh An Giang đặt ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện.

Theo đó, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt khoảng 2%/năm, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của tỉnh là 24%; tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng dân số của tỉnh đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% (theo chuẩn nghèo mới); đến năm 2030 có 107 -119 xã xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 90%-100%); Bình quân toàn tỉnh đạt ít nhất 17 tiêu chí/xã. Có 17 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới” theo bộ tiêu chí nâng cao.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh đề một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu nồng nghiệp, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất quy mô lớn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ nông thôn; thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thúc đẩy hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại phát triển thị trường nông sản…


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hợp lòng dân, tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. 10 năm qua, nông thôn An Giang đã thay da đổi thịt từng ngày và đang tiếp cận đến nông thôn phát triển ở trình độ cao hơn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng chỉ ra, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản trong 10 năm bình quân của An Giang còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và truyền thống phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh trong những giai đoạn trước; hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên nhưng chưa cao; sản xuất nông nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, thị trường không ổn định; những mô hình mới (cánh đồng lớn, ca tra 3 cấp,..) còn manh mún và chưa phổ biến. Các chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn yếu, thiếu, chưa có sự đột phá; tư duy phát triển nông nghiệp vẫn còn sức ỳ, chậm chuyển đổi; các mô hình hợp tác xã kiểu mới nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò chủ thể của người nông dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương; các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn thiếu bề vững,…

Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các ngành, các cấp, địa hương cần đặt nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xem đây là trọng tâm để ưu tiên phát triển. Qua đó, tập trung lãnh đạo, đầu tư đúng mức cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần cập nhật những chủ trương, chính sách mới, dự báo sát thị trường thế giới để có quy hoạch phù hợp; thay đổi căn bản tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trước mắt là trong nhân dân và đội ngũ cán bộ quản lý; chuyển từ sản xuất nông nghiệp theo số lượng sang chất lượng, giá trị, hiệu quả; hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao; tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như gạo, trái cây, rau màu, con giống thủy sản nước ngọt,…

“Giai đoạn 2020 trở đi, nông nghiệp vẫn là bệ đỡ về kinh tế, nông dân, nông thôn là bẹ đỡ vè tinh thần, là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, do đó, việc đầu tư phát triển kinh tế khu vực nông tôn không chỉ là hiệu quả về kinh tế mà còn có ý nghĩa về xã hội, là sự tri ân bà con nông dân-những người đã âm thầm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong thời chiến cũng như trong giai đoạn phát triển kinh tế”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấm mạnh.


Nhân dịp này, 8 tập thể và 9 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Công Mạo


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16079703