Truy cập hiện tại

Đang có 240 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tân Châu sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 19-7-2018, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thị xã được quan tâm và khẩn trương thực hiện. Các cơ quan, địa phương tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính của thị xã; tham mưu Thị ủy, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. Kết quả, Bộ phận một cửa thị xã đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn cho trên 4.000 trường hợp, gồm lĩnh vực đất đai, xây dựng, kinh doanh và lĩnh vực văn hóa; Bộ phận một các xã – phường tiếp nhận và giải quyết trên 18.000 trường hợp, gồm: lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, xây dựng và lĩnh vực địa chính,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan ban ngành thị xã và các xã – phường thời gian tới cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò nêu gương của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác giáo dục, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, nhất là giờ giấc làm việc, nói phải đi đôi với làm; quan tâm cải tiến, sáng tạo các mô hình cải cách hành chính; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị tại các bộ phận một cửa, nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác cải cách thủ tục hành chính được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.  

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082