Tin trong tỉnh

Triệp tập Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(TGAG)- Theo đó, từ ngày 17 đến 19-7-2018 diễn ra Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; Quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và một số vấn đề khác có liên quan  nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Thường trực HĐND sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung như: Quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu đất đai; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới lòng đất trên địa bàn tỉnh.

Ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2018; ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ sau đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang); Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ- HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công, giai đoạn 2016 – 2020.

Định mức thu chi phí cai nghiện và đối tượng miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy; thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn; quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Ban hành Nghị quyết về kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho cán bộ hưu trí; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến đối với báo cáo chuyên đề: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kết quả củng cố, nâng chất hoạt động của các HTX. Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh đối với CBCC; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tin:  NGUYỄN HÙNG
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7591386