Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tri Tôn tập huấn luật tín ngưỡng tôn giáo

(TGAG)- Ngày 26-4-2018, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang kết hợp cùng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho lãnh đạo UBND và các tổ chức chính trị đoàn thể của 15 xã thị trấn trong huyện.
 


Trong thời gian 2 ngày các đại biểu được Ban Tôn giáo tỉnh khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay, những điểm chính của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật này. Luật Tín ngưỡng tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam. Luật cũng có những điểm mới cơ bản như mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giảm thời gian công nhận tổ chức tôn giáo từ 23 năm xuống còn 5 năm; bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Ngoài ra các đại biểu cùng được hướng dẫn ghi chép một số biểu mẫu và bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan.

Đợt tập huấn nhằm quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn cho cán bộ theo dõi công tác tôn giáo, các đoàn thể chính trị- xã hội giải quyết tốt các vấn đề có liên quan nảy sinh ở khu dân cư, nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương...

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674429