Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Sở Tư pháp An Giang tập huấn công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại Tịnh Biên

(TGAG)- Sáng nay, ngày 20-4, Sở Tư pháp An Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 cho các đồng chí là Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; công chức làm công tác Tư pháp; công chức Văn phòng  - Thống kê trên địa bàn huyện Tịnh Biên.
 

Tham gia hội nghị các đồng chí được nghe ông Nguyễn Văn Thơm- Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, sở Tư pháp An Giang triển khai, phân tích các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó tập trung vào các chuyên đề như: Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kỷ năng của cán bộ, công chức  về xây dựng thẩm định dự thảo; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, góp phần tham mưu tốt cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16129592