Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

(TGAG)- Sáng ngày 13-4-2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Hội Luật gia, Hiệp hội doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại…  ông Phan Huỳnh Sơn- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. Sự ra đời của Luật Cạnh tranh là dấu mốc quan trọng trong quá trình tạo lập một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất cho hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm thi hành, với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, cũng như những hạn chế, bất cập trong nội dung quy định, Luật Cạnh tranh năm 2004 cần phải được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.Dự thảo Luật bao gồm có tổng số 123 điều, được bố cục thành 10 chương, với mục tiêu xuyên suốt của Luật là “Tạo lập, duy trì và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Thứ hai, các quy định điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) phải được xây dựng nhằm mục tiêu đảm bảo tính hợp lý về mặt kinh tế, theo đó phát huy được các tác động tích cực, hạn chế giảm thiểu các tác động phản cạnh tranh của các hành vi kinh doanh trên thị trường. Thứ ba, các quy định của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) phải được xây dựng theo hướng đảm bảo bao quát được nhiều dạng thức kinh doanh ngày càng phức tạp của doanh nghiệp trên thị trường. Thứ tư, các quy định của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) phải được xây dựng theo hướng đảm bảo và tăng cường khả năng thực thi thông qua việc: (1) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của Luật; và (2) tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng. Thứ năm, các quy định của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) phải được xây dựng nhằm đảm bảo sự thống nhất, loại trừ các xung đột, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành liên quan đến vấn đề cạnh tranh và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ sáu, hướng tới xây dựng một cơ quan canh tranh độc lập và chuyên nghiệp.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu thống nhất dự thảo của Luật Cạnh tranh (sửa đổi), tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị dự án Luật làm rõ lý do đưa đơn vị sự nghiệp công lập vào đối tượng áp dụng của Luật, đơn vị sự nghiệp công lập nào sẽ thuộc đối tượng áp dụng của Luật này; đề nghị quy định về tố tụng cạnh tranh phải chặt chẽ, khoa học, rõ trách nhiệm để đảm bảo được tính độc lập trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh; đề nghị thiết kế cơ cấu phù hợp với một số luật tố tụng tư pháp như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; cũng như thống nhất về quy định thời hạn là theo “ngày làm việc” hay “ngày”…/.

Nguyễn Linh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516425