Truy cập hiện tại

Đang có 613 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Tôn giáo tỉnh: Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành

(TGAG)- Trong ngày 22, 23-3-2018, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 100 đại biểu là đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nắm được những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền, đưa hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Xuân Lan
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28152303