Truy cập hiện tại

Đang có 206 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Núi Tô và xã Cô Tô, huyện Tri Tôn

(TGAG)- Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2017, ngày 23/10/2017, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện và xã), do ông Phan Thanh Tùng, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dẫn đầu có có buổi tiếp xúc với bà con cử tri tại xã Núi Tô và xã Cô Tô của huyện Tri Tôn.


Tại buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Theo đó, với sự chủ động ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và Nghị quyết của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cụ thể trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu, còn lại 4 chỉ tiêu không đạt (gồm 2 chỉ tiêu kinh tế và 02 chỉ tiêu xã hội).

Bên cạnh đó, các vị đại biểu cũng đã báo cáo với cử tri kết quả trả lời của các ngành chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri sau kỳ họp thứ 5 trên địa bàn huyện Tri Tôn. Qua đó cử tri cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh, đời sống xã hội và các vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. 

Các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã được các vị đại biểu HĐND, lãnh đạo chính quyền địa phương giải đáp, ghi nhận để chuyển các ngành chức năng liên quan xem xét, giải quyết và trả lời lại tại diễn đàn kỳ họp cuối năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và xã sắp tới./.
                                   
NGUYỄN HÙNG 
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9464136