Truy cập hiện tại

Đang có 318 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh An Giang

(TGAG)- Chiều ngày 21-8-2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang, giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu,
Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang có 73 đại biểu, cơ cấu đại biểu tương đối hợp lý, chất lượng đại biểu được nâng lên, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức, chính trị. Thường trực HĐND tỉnh gồm 7 người và 11 tổ đại biểu.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân đều thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp. Việc thẩm tra của các ban HĐND được thực hiện đúng trình tự, quy trình. Kết quả đã thông qua 71 Nghị quyết, trong đó có 36 Nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, thu - chi ngân sách nhà nước, phí và lệ phí, giáo dục đào tạo, y tế, tài nguyên môi trường, văn hóa - thể thao và du lịch, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội,... Nhìn chung, các Nghị quyết được ban hành trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của cấp ủy Đảng; đảm bảo thực thi pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng cử tri, được đông đảo nhân dân đồng tình thực hiện.

Chất lượng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được cải tiến theo hướng Thường trực và các Ban HĐND định hướng nhóm vấn đề chất vấn và thông báo trước cho Thủ trưởng đơn vị được chất vấn. Qua đó, định hướng cho đại biểu chất vấn tập trung, tạo phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Nội dung chất vấn là những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm.

Từ giữa năm 2016 đến tháng 6/2017, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thành lập 14 đoàn khảo sát, giám sát (trong đó có 4 đoàn giám sát chuyên đề) tại các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có 242 kiến nghị liên quan đến UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện, đã được trả lời 83 kiến nghị đạt 34,3%, các kiến nghị còn lại đang được xem xét giải quyết, lý do: Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu mới tiến hành giám sát, khảo sát trước kỳ họp giữa năm 2017. Qua hoạt động giám sát giúp cho công tác triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND của các cơ quan, đơn vị có chuyển biến và hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh được đảm bảo; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều đặn và có hiệu quả hơn; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì và đạt hiệu quả. Đồng thời Cơ quan đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải thích thắc mắc của công dân, tránh gây phiền hà cho công dân; tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật... 

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang cũng nêu một số hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định đại biểu HĐND có quyền yêu cầu, kiến nghị và nơi nhận được yêu cầu, kiến nghị có trách nhiệm trả lời. Nhưng chưa có giải pháp xử lý đối với những nơi nhận yêu cầu, kiến nghị không có trả lời hoặc không thực hiện. Thiếu cơ chế quy định việc xử lý cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát, gây khó khăn cho Thường trực, các Ban HĐND trong việc theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.


Đ/c Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị sớm hướng dẫn bộ máy tổ chức của HĐND tỉnh theo hướng áp dụng thống nhất trong cả nước. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, trong đó cần quy định cụ thể thời điểm, thời hạn và trình tự lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Điều 88; hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu về kinh phí, sử dụng con dấu; cơ chế để nhân dân thực hiện việc bãi nhiệm đại biểu HĐND như thế nào... Đồng thời, rà soát điều chỉnh các quy định về thẩm quyền ký chứng thực Nghị quyết HĐND, thời hạn gửi Nghị quyết HĐND đến Ủy ban thường vụ Quốc hội...

NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197