Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TGAG)- Ngày 16-6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14-7-2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm: Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017 - 2018; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp giấy Chứng minh nhân dân; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017; quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang; Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng huyện Chợ Mới đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; ban hành mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; ban hành mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh)...

Kỳ họp lần này cũng tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2017 và kết quả triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, lần này sẽ dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.
                                                                    
NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15590590