Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Khai mạc kỳ họp thứ 4 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX

(TGAG)- Sáng ngày 19/5/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để kiện toàn nhân sự của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác có liên quan.

Đ/c Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Anh Kiệt - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng: Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2017 và trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì công tác cán bộ vẫn là khâu then chốt, mang tính quyết định. Vì vậy, việc sớm ổn định tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh là vấn đề rất quan trọng, mang tính cấp bách, đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Theo đó, kỳ họp này sẽ xem xét miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế; Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách. Đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trách nhiệm trước niềm tin của cử tri tỉnh nhà, cân nhắc chọn người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín để bầu bổ sung vào chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm kế  thừa, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với 7 tờ trình: về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) đối với các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày  09/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017; về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang và về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17501424