Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước tại Chợ Mới

(TGAG)- Sáng ngày 28/02/2017, ông Phan Huỳnh Sơn - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cùng với các thành viên đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 tại UBND huyện Chợ Mới. Tiếp đoàn có ông Ngô Hoàng Hiếu và bà Huyền Thị Nguyệt Hồng - đồng Phó Chủ tịch UBND huyện.
 


Trong giai đoạn 2011-2016, huyện Chợ Mới đã thực hiện có hiệu quả về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở các cơ quan, đơn vị và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Huyện đã thực hiện tốt các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cơ bản ổn định về tổ chức, không có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện đúng chủ trương thu gọn đầu mối, sử dụng biên chế một cách hiệu quả, tiết kiệm, ngân sách Nhà nước, thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý của các cấp chính quyền từ huyện đến xã.  Năm 2011, toàn huyện có 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, 18 xã thị trấn, 97 đơn vị trường học. Đến cuối năm 2016 Chợ Mới vẫn giữ nguyên số đơn vị sự nghiệp công lập và 18 xã thị trấn, riêng số trường học còn 85 đơn vị do sáp nhập. Số biên chế thuộc UBND huyện là 132, đến nay giảm còn 130. Số người tham gia hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn hiện có là 353/394. Dự kiến Chợ mới sẽ tinh giản 50 biên chế, trong đó 30 người nghỉ hưu trước tuổi.


Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện Chợ Mới làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016; Tác động sau khi thực hiện công tác tinh giảm biên chế; cần có lộ trình cụ thể trong việc thực hiện tinh giản biên chế; xem lại hiều quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; cùng những vấn đề khác có liên quan./.

Kiều Tiên
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10234844