Truy cập hiện tại

Đang có 371 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tân Châu: Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017

(TGAG)- Ngày 17/2/2017, UBND thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì hội nghị.
 

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự điều hành của UBND thị xã và nỗ lực của các cấp, các ngành tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Tân Châu tiếp tục phát triển ổn định. Thị xã đã thực hiện hoàn thành 53/59 đầu công việc, đạt gần 90% theo chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy, HĐND thị xã giao. Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó làm rõ hơn các vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, sản xuất nông nghiệp, cải cách hành chính và thực thi công vụ,…

Theo đó, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn. Trên tinh thần đó, UBND thị xã đã tập trung đề ra nhiều mục, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế, trong đó tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và 63 đầu công việc, giao cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện, cụ thể như: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 108 tỷ đồng; tổng mức bán lẽ hàng hóa đạt trên 4.900 tỷ đồng; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100 %; hộ sử dụng nước sạch đạt trên 99%; giải quyết việc làm cho 2.800 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 1%; huy động học sinh đến trường đầu năm học đạt trên 98%; tốc độ tăng dân số ở mức 0,9; số người tham gia BHYT đạt 72,30% và phấn đấu số tiêu chí đạt được bình quân 9 xã là 13 tiêu chí và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thị ủy - Nguyễn Đắc Tài yêu cầu tất cả các phòng, ban thị xã căn cứ kế hoạch năm 2017, phân công thực hiện nhiệm vụ rõ ràng; trong đó cần chấn chỉnh nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là xem trọng vai trò thực thi công vụ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; khai thác tốt các điểm du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Chú trọng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 – khóa 12; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kịp thời đôn đốc chấn chỉnh những yếu kém trong thực thi nhiệm vụ được giao.

 
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi còn có rất nhiều khó khăn, thách thức, do đó yêu cầu các ban, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình công tác, giải pháp thiết thực để chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó xác định rõ trọng tâm gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu mới; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí về phát triển Tân Châu lên đô thị loại III; quan tâm đẩy mạnh đột phá các mô hình trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Tin, ảnh:  Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249184