Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang: Ngày 08 - 09/12/2016 diễn ra kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(TGAG)- Trong hai ngày, từ 08 đến 09/12/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ diễn ra kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và xem xét ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đồng chí Đinh Công Minh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết: Đây là kỳ họp cuối năm 2016, do đó sẽ có nhiều nội dung quan trọng được đề cập như: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017; trả lời các vấn đề cử tri quan tâm...  Đáng chú ý là kỳ họp lần này, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thông qua 25 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh, như: Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn ổn định ngân sách mới; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn ổn định ngân sách mới; ban hành chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do địa phương thực hiện; phê duyệt danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017… và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: Ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang; Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2; các ý kiến chất vấn tại các kỳ họp trước.

Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trong năm 2016, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh An Giang đã đạt kết quả khá toàn diện khi có 19/22 chỉ tiêu mà Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực; những khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời, thu hút vốn đầu tư xã hội tăng cao. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; Lĩnh vực an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả như: Hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo vay vốn phát triển sản xuất; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt kế hoạch đề ra… Tình hình an ninh, biên giới tiếp tục ổn định; công tác đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được triển khai đồng bộ…

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh đến các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt nội dung các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện nhiệm vụ giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đúng theo luật định. Tổ chức các đợt giám sát thường xuyên theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND. Tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và tổ chức hội thảo để nâng chất hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động giải trình của các cơ quan, đơn vị do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức. Thực hiện việc theo dõi, nhắc nhở các đơn vị chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri…
Song song đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và của từng đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân và cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong năm 2017./.

NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16126304