Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3

(TGAG)- Chiều 29/11, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp đóng góp các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế do Ban phụ trách thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Tham dự cuộc họp gồm có Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và nghe giải trình của các sở, ngành liên quan về nội dung của 16 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN tỉnh An Giang năm 2015; quy định địa bàn hạch toán thu NSNN đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; Phê duyệt danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017; Ban hành Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổng mức vay của ngân sách địa phương năm 2017; Phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết); định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn ổn định ngân sách mới...

Nhìn chung các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần này nội dung phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên đối với việc đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là "đô thị loại IV”, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị cần quan tâm có lộ trình thực hiện các giải pháp đối với 7 chỉ tiêu chưa đạt so với quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH12 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị để đáp ứng nhu cầu đô thị, phát triển trong thời gian tới.

Đối với việc đề nghị thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 16 dự án do doanh nghiệp là chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Ban kinh tế - ngân sách cũng đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến thiết thực tại hội nghị để trình bày tại diễn đàn kỳ họp, đây cũng là cơ sở để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, diễn ra vào cuối năm 2016.

                            NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120120