Truy cập hiện tại

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI)

(TGAG)- Ngày 31/3, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới và một số vấn đề liên quan; dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong toàn xã hội. Nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên; tích cực trao đổi, thảo luận để hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) thông qua, để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc tuyên truyền góp ý xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cần thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh./.

Tôn Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34225166