Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Thông báo triệu tập Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021

(TGAG)- Ngày 07/6/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có thông báo triệu tập kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh (khóa IX), nhiệm kỳ 2016-2021, để xem xét, quyết định nhân sự Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp sẽ tiến hành vào ngày 01/7/2016. Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01/7/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này, sẽ nghe báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình: giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Ban thư ký kỳ họp HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ban và số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh; giới thiệu nhân sự bầu Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; giới thiệu nhân sự bầu các Ủy viên UBND tỉnh; ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh./.

Tin:  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14998948