Tin trong tỉnh

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Đề án thí đểm Mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp giai đoạn 2016-2018

(TGAG)- Sáng ngày 04/05 Hội nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Đề án thí điểm Mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp giai đoạn 2016-2018.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của hội nông dân 11 huyện, thị, thành phố, chủ tịch hội nông dân 11 xã có mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã tiêu biểu. Mô hình này, Trung ương Hội Nông dân chọn tỉnh An Giang là một trong 10 tỉnh thành trong cả nước thực hiện thí điểm giai đoạn 2016-2018.
 

100% đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất Đề án Mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp được Hội nông dân tỉnh chọn 03 huyện Chợ Mới, Tri Tôn và Châu Phú thực hiện mô hình điểm làm trước. Tại 03 huyện này, chọn 01 cơ sở để xây dựng mô hình Chi hội nghề nghiệp ít nhất 30 thành viên tham gia. Đối với Tổ hội nghề nghiệp ở 03 huyện này, chọn từ 03 đến 05 thành viên tham gia vào 01 tổ; Các huyện, thị, thành còn lại chọn 01 điểm xây dựng mô hình Chi hội nghề nghiệp ít nhất 30 người và 01 Tổ hội nghề nghiệp có từ 03 đến 05 thành viên.

Các Chi, Tổ hội nghề nghiệp được huy động những nông dân cùng sản xuất một ngành nghề thì tham gia vào một Chi, Tổ hội như rau màu, lúa, bắp – bò, nuôi lươn, nuôi tôm, cá lóc....

Theo đó, các Chi, Tổ hội nghề nghiệp sẽ được tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng ít nhất 01 lần để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu ra sản phẩm của nông dân tham gia vào Chi, Tổ hội.
                                   
Tiếp Thu
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7914082