Tin trong tỉnh

Tân Châu: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Người cao tuổi và Đồn Biên phòng

(TGAG)- Sáng 05-4-2016, tại thị xã Tân Châu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Sông Tiền phối hợp với Hội Người cao tuổi (HNCT) 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Sông Tiền và cán bộ, hội viên HNCT 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc đã chủ động lồng ghép các chương trình phối hợp với các ban ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, gia đình, dòng họ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thực hiện Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế khu vực biên giới; Tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới; Phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng Hội viên HNCT và các tổ chức chính trị, xã hội ở các xã biên giới, phát huy vai trò của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồn BPCKQT Sông Tiền tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố Quốc phòng-An ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới gắn với phong trào “Quần chúng nhân dân tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới” với phong trào “Tuổi cao chí càng cao”, phát huy những kinh nghiệm, bản lĩnh của người cao tuổi giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với đời sống văn hóa mới; Tích cực tham gia và vận động con cháu, gia đình, dòng họ, các tầng lớp nhân dân trong địa bàn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

- Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng CKQT Sông Tiền và HNCT 2 xã đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tham gia giúp dân 1.268 ngày công di dời, xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà, 03 cây cầu; sửa đường giao thông nông thôn, tham gia cứu vớt 01 bè cá, 01 ghe; thu hoạch 03 ha lúa và hoa màu chạy lũ... Ba đơn vị còn phối hợp ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ tiền quà, hiện vật cho dân nghèo trên địa bàn xã đón tết với tổng trị giá 767.514.000 đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất một số nội dung biện pháp thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới: Tích cực phối hợp hoạt động với cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể địa phương và các ngành chức năng ở địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới; Phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến về mọi mặt ở địa bàn; Vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phối hợp vận động nhân dân, gia đình, dòng họ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”,…

Tin:  CHIẾN KHU
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8647891