Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang làm việc với lãnh đạo tỉnh

(TGAG)- Chiều ngày 23/02, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đến làm việc về chuyên đề thực hiện Chương  trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cùng lãnh đạo các ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho biết: Đoàn đã giám sát ở 09 xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú, Định Mỹ, Thoại Giang (Thoại Sơn), Vĩnh Tế (Châu Đốc), Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận và Cần Đăng (Châu Thành), và báo cáo của lãnh đạo các huyện Thoại Sơn, Châu Thành và thành phố Châu Đốc, cùng với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015, Đoàn đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đặt ra phù hợp được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng, đã góp phần tạo diện mạo nông thôn dần được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tuy nhiên có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu rất khó thực hiện đúng theo lộ trình như tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư... do không phù hợp với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với, Đề án tái cơ cấu mới được tỉnh An Giang đưa vào thực hiện 02 năm nay, nhiều cán bộ cấp huyện, cấp xã nhận thức về tái cơ cấp chưa đầy đủ; Hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật của các tổ chức nhà nước hiệu quả chưa cao, sự tham gia của các doanh nghiệp còn hạn chế; Năng suất chất lượng một số loại nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập, khả năng cạnh tranh thấp; Thu nhập và đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cho rằng: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang thời gian qua thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Giai đoạn từ nay đến 2020, An Giang phấn đấu 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 huyện Châu Phú, Chợ Mới đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc ông Phạm Biên Cương - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng: Trong thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện ở An Giang còn gặp nhiều khó khăn nhất là về tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư... Đoàn đã ghi nhận các ý kiến của các sở ngành, để có những kiến nghị với Trung ương điều chỉnh cho phù hợp để An Giang thực hiện thuận lợi hơn trong thời gian tới./.

Tiếp Thu


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16126023