Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Cư định hướng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp

(TGAG)- Trong nhiều năm qua, được sự qua tâm hỗ trợ các cấp, xã An Cư đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế, nhằm tiềm ra các mô hình phù hợp, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, để cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2010-2015, diện tích sản xuất nông nghiệp vì thế cũng tăng dần theo từng năm, nếu như năm 2011 diện tích là 4.205 héc ta thì đến năm 2015 tăng lên 4.650 héc ta, đạt 100% chỉ tiêu phấn đấu. Bên cạnh đó, tổng đàn gia súc tăng lên 4.425 con, đạt 67,7% và gần 27.200 con gia cầm, đạt 94, 94% so với kế hoạch vào năm 2015.

Đến nay, xã An Cư đã phát triển được 10 mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả kinh tế, cần được nhân rộng, trong đó có 3 mô hình trồng thanh long ruột đỏ, 2 mô hình trồng đậu phộng và 5 mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi bò thịt. Các mô hình chủ yếu được đầu tư từ nguồn vốn chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy bước đầu địa phương định hướng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế do tình trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất của người nông dân còn thấp, chưa mạnh dạng đầu tư, sản xuất nhỏ lẻ chưa liên kết thành hợp tác xã để đảm bảo các hoạt động dịch vụ đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, giá cả bấp bênh thiếu tính ổn định, giảm lợi nhuận,… Qua đó, cũng rất mong các ngành, các cấp cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư cho địa phương, nhất là khi hệ thống kênh nội đồng cấp II, Trạm bơm 3 tháng 2 (tuyến N2 – N10) hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây là lợi thế giúp người dân khai thác tối đa vòng quay của đất vùng cao, ổn định cuộc sống. Từ đó, người nông dân sẽ mận mà và quyết tâm phấn đấu lao động sản xuất, làm giàu trên mãnh đất quê hương./.

Hữu Ngọc
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10231130