Truy cập hiện tại

Đang có 118 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tịnh Biên: HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng đầu năm 2024

(TUAG)- Sáng ngày 18/01, Hội đồng nhân dân thị xã Tịnh Biên tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Văn Cường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND TX Tịnh Biên; đồng chí Phạm Thành Nhơn - Chủ tịch UBND thị xã.
 

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét và ra Nghị quyết về các nội dung: Nghị quyết phê chuẩn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã Tịnh Biên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết phê chuẩn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Tịnh Biên; Nghị quyết về việc Ủy thác vốn ngân sách thị xã qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Tịnh Biên để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2024.
 

Tỉnh ủy viên -  Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Tịnh Biên ông Phan Văn Cường phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Tỉnh ủy viên -  Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Tịnh Biên Phan Văn Cường đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của hội đồng nhân dân, các vị đại biểu HĐND thị xã tăng cường giám sát các Nghị quyết đã được ban hành đảm bảo tuân thủ theo luật định; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND của thị xã; tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của địa phương trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị mà HĐND thị xã đã thông qua./.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133282