Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang tổng kết 15 năm Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(TGAG)- Sáng 25/12, tại Hội trường tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Phong trào TDĐKXDĐSVH, 20 năm Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Đức Hải, Phó chánh văn phòng Phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương; ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh và hơn 300 đại biểu tham dự.


Trong 15 năm qua, cùng với cả nước, phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho con người trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp kết hợp với các chuẩn mực văn minh, tiến bộ, đó là: tình yêu quê hương, đất nước; lòng thương người; đức tính độ lượng, khoan dung, vị tha, thủy chung, nhân hậu; tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người; có chí tiến thủ, cần cù lao động. Thông qua triển khai thực hiện phong trào và cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
  Các nghệ nhân ưu tú.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai của nhân dân tiếp tục được phát huy và mở rộng ở các khu dân cư với những hoạt động phong phú, sâu sắc. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã vận động được 85,9 tỷ đồng, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 11.277 ngôi nhà. Quỹ vì người nghèo, toàn tỉnh vận động được 907 tỷ 180 triệu đồng từ nguồn quỹ và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp... đã cất mới, sửa chữa 51.173 căn nhà hộ nghèo.

 
Ngày hội Đại đoàn kết tại ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.  
Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt - việc tốt; gia đình văn hóa; khóm, ấp văn hóa tiêu biểu; cơ quan, đơn vị văn minh - sạch đẹp - an toàn. Tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Hầu hết các khóm, ấp đã xây dựng và thực hiện các qui ước có hiệu quả; nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững.

13 nghệ nhân được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú".

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn không ít hạn chế trong thực hiện phong trào những năm qua, đặc biệt phải kể đến tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp; tình trạng buông lỏng, giao khoán phong trào cho ngành văn hóa của nhiều địa phương đơn vị; tình trạng chạy theo thành tích, lạm phát danh hiệu: địa phương, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, gia đình văn hóa; tình trạng thờ ơ với phong trào của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân.

 
Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh phát biểu tại hội nghị.  
Sau khi nghe báo cáo tham luận của các đơn vị tiêu biểu, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa; khóm, ấp văn hóa; tiết kiệm, văn minh trong cưới, tang, lễ hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định một lần nữa những thành tích đã đạt được cũng như vai trò, ý nghĩa của Phong trào TDĐKXDĐSVH và Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư trong việc góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới và gắn việc thực hiện phong trào, cuộc vận động với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng, làm cho phong trào ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư và coi đây là đầu mối phối hợp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở các địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả phong trào của các ngành tại địa bàn để từ đó nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả.
 
Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh
cho c
ác tập thể, gia đình tiêu biểu.

Ông Vũ Đức Hải, Phó chánh văn phòng Phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương
trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho 13 nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc; UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 57 tập thể, gia đình và 132 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.

Tin, ảnh:  Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236174