Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang: Gần 40 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

(TGAG)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang cho biết, trong năm 2015, tỉnh đã tiến hành xây mới và sửa chữa 1.162 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 556 căn, sửa chữa 606 căn, với tổng kinh phí 39,92 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,65% năm 2014 xuống còn 2,5% năm 2015; tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh giảm từ 4,83% năm 2014 xuống còn 3,83% năm 2015. Chủ động phối hợp tốt công tác cứu trợ đột xuất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn; đồng thời đảm bảo trợ cấp thường xuyên kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy định.

Cũng trong năm 2015, tỉnh tập trung quan tâm đổi mới phương pháp, giải pháp trong lĩnh vực đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Củng cố, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề theo Quyết định của UBND tỉnh; duy trì hoạt động thường xuyên của sàn giao dịch việc làm. Ước thực hiện năm 2015, toàn tỉnh tuyển sinh dạy nghề 26.260 người, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch năm; đã giải quyết việc làm cho trên 35.350 lao động đạt tỷ lệ 101% kế hoạch năm, trong đó lao động trong tỉnh 27.450 người, ngoài tỉnh 7.770 người, xuất khẩu lao động 130 lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 33,6% năm 2014 lên 36% năm 2015.

Năm 2016, An Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, đặc biệt là các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm và giảm nghèo. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tổ chức tuyển chọn, giáo dục định hướng, dạy nghề tạo nguồn cho xuất khẩu lao động theo yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đổi mới và cơ cấu lại hệ thống dạy nghề, đảm bảo hợp lý về quy mô, ngành nghề và cấp trình độ, đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và xuất khẩu.

Tin: Văn Hải
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10794900