Truy cập hiện tại

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

UBND tỉnh làm việc với huyện Tri Tôn

(TGAG)- Sáng nay 16/12, Đoàn công tác UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Tri Tôn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ông Hồ Việt Hiệp -Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.
 

Năm 2015, mặc dù kinh tế huyện còn gặp nhiều khó khăn do mặt hàng chủ lực là cây lúa tiếp tục bất lợi về giá cả cũng như thị trường đã tác động đến tăng trưởng kinh tế, nhưng dưới sự nỗ lực trong điều hành quản lý của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, người dân, đã góp phần cho kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định ở mức hợp lý, đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng ước đạt 6,86% so với năm 2010. Trong đó, khu vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 4,71%; Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,14%; Khu vực thương mại - dịch vụ tăng 13,50%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 483 tỷ 490 triệu đồng, đạt 137,71% so với dự toán.  Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện Tri Tôn có 01 xã đạt 14 tiêu chí, 03 xã đạt 09 tiêu chí, 02 xã đạt 08 tiêu chí, 03 xã đạt 07 tiêu chí, 02 xã đạt 06 tiêu chí và 02 xã đạt 05 tiêu chí.

Nhiệm vụ trọng tâm 2016 được huyện Tri Tôn đề ra là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ chế chính sách phù hợp. Trên cơ sở đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,50% so với năm 2015. Trong đó, khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 10.22%; Khu vực công nghiệp tăng 16,57%; Khu vực xây dựng tăng 14,83%; Thu ngân sách nhà nước đạt 483.712 triệu đồng; Số lao động được đào tạo việc làm 3.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 4% so với năm 2015...

Tại buổi làm việc, Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới, Tri Tôn cần sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch gắn với đề án cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương để đưa vào triển khai thực hiện hiệu quả. Tranh thủ các chủ trương chính sách của Trung ương, huy động nguồn lực xã hội nhằm tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, địa phương cần quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất cụ thể, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể để khơi dậy thế mạnh du lịch. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện cần tổ chức lại sản xuất gắn với công nghiệp hóa hiện đại hóa, trong đó đi tắt đón đầu công nghệ cao ở một số lĩnh vực, đặc biệt phải trong sản xuất nông nghiệp phải liên kết với các doanh nghiệp tạo đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nâng cao thu nhập của người dân...

Tin, ảnh:  Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581887