Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Thoại Sơn: Mô hình Tổ lưu động công nghệ số cộng đồng các ấp tại xã Tây Phú

(TUAG)- Nhằm tăng cường thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến góp phần giảm bớt thời gian và chi phí đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính. Mới đây, UBND xã Tây Phú triển khai Tổ lưu động và bố trí các điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến tại các ấp trên địa bàn xã.
 

Người dân được các tổ hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện nhóm thủ tục hành chính trực tuyến được cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.angiang.gov.vn) với 39 lĩnh vực, 189 thủ tục hành chính; và hướng dẫn, hỗ trợ nhóm dịch vụ công theo Đề án 06 gồm 25 dịch vụ công thiết yếu. Tại xã Tây Phú, đến nay đạt được kết quả như: Làm sạch dữ liệu dân cư; thông báo số định danh cá nhân 1.748 /1.748 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%);  rà soát nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú không rõ nơi đến 124 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); rà soát, xoá dữ liệu thông tin công dân trùng, đã thực hiện 11/11 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); rà soát, cập nhật đối tượng quản lý theo pháp luật 02/02 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); công tác cập nhật, bổ sung công nhân đóng BHXH, đã thực hiện 196/196 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); cập nhật danh sách hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ 373/373 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%). Hiện trên địa bàn xã đã bố trí Tổ lưu động và các điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến tại các ấp đạt 05/05 ấp.


Việc triển khai thực hiện Tổ lưu động và bố trí các điểm đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai các ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 và cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76 của Chính phủ. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy lãnh đạo, chính quyền thực hiện với sự quyết liệt và chung tay của toàn hệ thống chính trị nhằm chuyển đổi số thành công trên mọi lĩnh vực, mọi mặt của xã hội.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30331469