Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tỉnh ủy An Giang quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(TGAG)- Sáng 12/11, tại Hội trường tỉnh, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Gần 400 cán bộ chủ chốt từ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở tỉnh, huyện, thị, thành và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên các khóa cùng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện dự Hội nghị.

 
Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016, đồng chí Hồ Việt Hiệp -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các đại biểu cần tập trung nghiên cứu những kết quả, khó khăn hạn chế, nguyên nhân của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; dự báo tình hình, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016.

Về nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Đinh Công Minh -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, Trung ương yêu cầu cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu giới thiệu, lựa chọn, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, đạt tỷ lệ đại biểu chuyên trách theo luật định và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu…

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác, đồng chí Vũ Thế Cường -UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: chúng ta tin tưởng Trung ương thực hiện phương hướng và quy trình công tác nhân sự, trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhất là đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.


Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, việc quán triệt các kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Trong Nghị quyết thông qua tại phiên bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội cấp mình, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết thắng lợi ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Các cấp ủy cần lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, hướng tới Đại hội XII của Đảng. Đồng thời phải gắn với việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là chuẩn bị cho các nhiệm vụ của tỉnh năm 2016 và nhiệm kỳ mới của Tỉnh ủy./.

Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Tin, ảnh:  PHƯỚC HÒA
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10295664