Truy cập hiện tại

Đang có 142 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 - 2023

(TUAG)- Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh An Giang về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2022 - 2023.

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh An Giang ký kết Kế hoạch phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Tập hợp, đoàn kết nông dân, thực hiện tốt các liên kết để xây dựng nông thôn mới theo các chương trình, mục tiêu của tỉnh. Đồng thời, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác (THT), HTX hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện thành lập mới tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên các lĩnh vực có lợi thế của địa phương; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia các mô hình KTTT, HTX.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh sẽ thực hiện một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2022 có 50% số THT, có 50% số HTX hoạt động có hiệu quả, xếp loại khá, tốt trở lên; THT, HTX yếu kém dưới 02%; mỗi năm thành lập mới 60 THT, 15 HTX nông nghiệp (trong đó có 01 HTX Doanh nhân nông thôn đa ngành nghề - HTX phi nông nghiệp).
 

Ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2022 - 2023

Phấn đấu thành lập Liên đoàn HTX lúa, gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng mô hình THT, HTX nông nghiệp tham gia chuỗi sản xuất lúa rải vụ 123 và mô hình mặt ruộng không dấu chân liên kết với Tập đoàn Lộc Trời; 100% THT, HTX hoạt động đúng quy định của Nghị định 77/NĐ-CP và Luật Hợp tác xã năm 2012; 10% số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tham gia THT, HTX; 50% hội viên Hội Nông dân tham gia thành viên THT, HTX; 50% số HTX nông nghiệp thành lập mới có các chi, tổ hội nghề nghiệp; 50% thành viên HTX là thành viên chi hội nghề nghiệp hoặc CLB nông dân giỏi.

Phấn đấu có tối thiểu 10 THT, 10 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức tập huấn 08 lớp sáng lập viên và phối hợp tổ chức 10 cuộc tuyên truyền vận động thành lập THT, HTX; thực hiện giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và HTX tại huyện Tri Tôn; nâng chất chuyên mục “Nông dân thời hội nhập” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; trưng bày, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của THT và HTX.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; tư vấn cho nông dân trong việc xây dựng và phát triển THT, HTX và liên hiệp HTX; tạo điều kiện thành lập mới và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cho các THT, HTX; phối hợp xây dựng và thực hiện các dự án để thực hiện các chương trình của Nhà nước; xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong HTX./.

Ngọc Dựng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27162100