Tin trong tỉnh

Xem xét việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Quốc phòng an ninh

(TGAG)- Ngày 24/9/2015, Đoàn giám sát do đồng chí Đinh Công Minh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thành phố Long Xuyên, xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Quốc phòng an ninh.


Đ/c Đinh Công Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Nhìn chung, thời gian qua UBND các xã, phường đều quan tâm công tác vận động tuyên truyền quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn, về lợi ích đóng góp và xây dựng kế hoạch thu hàng năm để hỗ trợ cho hoạt động quốc phòng, an ninh trật tự tại địa phương. Công tác quản lý vận động và thu quỹ hầu hết UBND các xã, phường đều có mở sổ theo dõi và thu nộp đầy đủ vào tài khoản tiền gửi theo quy định... Về thực hiện chi, UBND các xã, phường thực hiện tốt theo hướng dẫn của Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả, tổng thu 8 tháng đầu năm 2015 là 1.433 triệu đồng, đạt 44% so kế hoạch. Trong đó, thu cao nhất là phường Mỹ Phước đạt 71% so kế hoạch và đạt thấp nhất là xã Mỹ Khánh đạt 14% so kế hoạch. Tổng thực hiện chi là: 997 triệu đồng, đạt 31% so dự toán, đạt 70% so số thực thu. 

Tuy nhiên, công tác vận động đóng góp Quỹ thực hiện chưa sâu rộng, chưa đồng bộ, có nơi tổ chức thực hiện tốt, có nơi chưa quan tâm sâu sát, nên vừa qua kết quả rất thấp so kế hoạch. Một số UBND xã, phường chưa chú trọng nhiều trong công tác lập kế hoạch, chậm không lập ngay từ đầu năm, có phường, xã đến giữa năm hoặc có sự nhắc nhở của ngành chủ quản thì mới tiến hành lập kế hoạch. Bên cạnh đó, việc nhận thức của một số tổ chức, người dân và các hộ kinh doanh chưa hiểu rõ hết lợi ích của việc đóng góp Quỹ. Mặt khác do ảnh hưởng chung của nền kinh tế mức thu nhập của người dân bị ảnh hưởng nên sức đóng góp của người dân một phần hạn chế.

UBND thành phố Long Xuyên cũng kiến nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể nội dung chi quy định tại khoản g Điều 11 của Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh. Vì hiện nay đa số UBND các xã, phường còn lúng túng không biết chi nội dung nào phù hợp vào yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, từ đó thời gian qua chưa thực hiện một số khoản chi theo nhu cầu thực tế đã ảnh hưởng đến công tác thu, chi./.

Nguyễn Hùng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8647489