Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

5 năm qua (2011- 2015), phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” ở các lĩnh vực. Từ đó, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua (PTTĐ) trong hoạt động sản xuất-kinh doanh được phát động, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.


Tạo động lực phát triển

5 năm qua, các PTTĐ được phát động liên tục, đều khắp, ngày càng mang lại hiệu quả rõ rệt, như: Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2011- 2015; thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thi đua phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; thi đua xây dựng nền quốc phòng và an ninh vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các PTTĐ làm việc tốt, việc thiện ngày càng phát triển mạnh... Đây chính là tiền đề, tạo ra đòn bẩy góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2011-2015, tăng trưởng GDP của tỉnh đạt bình quân 8,63%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm mạnh khu vực nông nghiệp, tăng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 39,274 triệu đồng/năm (tăng 1,84 lần so với giai đoạn trước); thu ngân sách tăng bình quân 7,62%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 4.650 triệu USD (gấp 1,54 lần so giai đoạn 2005- 2010)…

T1-1.jpg

Để khai thác thế mạnh, tỉnh đã chú trọng phát động nhiều PTTĐ trong ngành Nông nghiệp, trên các lĩnh vực cụ thể, như: PTTĐ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây lúa, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; thi đua phát triển các mô hình nuôi thủy sản; phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi và nhất là PTTĐ xây dựng nông thôn mới (dự kiến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới)… Nhiều PTTĐ, với nội dung và hình thức phong phú được phát động nên 5 năm qua, có 905 lượt tập thể và 369.000 lượt cá nhân đạt danh hiệu “nông dân sản xuất giỏi”. Việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo chiều sâu. Một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như “Cánh đồng lớn” đã được nhân rộng ra cả nước và mang lại hiệu quả bước đầu.

Dấu ấn thi đua

5 năm qua, các phong trào TĐYN không chỉ có hiệu quả rõ nét trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… mà còn bồi dưỡng và xây dựng được các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Từ các PTTĐ đã vận động được hàng trăm tỷ đồng đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội-từ thiện. Từ nguồn này, toàn tỉnh đã cất, sửa hàng chục ngàn căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết; vận động được trên 50 tỷ đồng cho quỹ Khuyến học, tạo điều kiện cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường và khuyến khích tài năng trẻ… Hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc được khen thưởng từ cấp tỉnh đến các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Nhân dân, cán bộ tỉnh An Giang cũng được xếp hạng nhì Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2013 và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến cho 1.497 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 26 cá nhân tiêu biểu ở An Giang.

Những con số trên chưa phản ánh đầy đủ nhưng cũng là những bằng chứng ghi nhận những thành tích đóng góp của tập thể, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thời gian qua. Thông qua các PTTĐ đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống của người Việt Nam, khơi dậy tính năng động sáng tạo của quần chúng chung tay đóng góp cho xã hội, làm cho người tốt, việc tốt ngày càng sinh sôi nảy nở; cái xấu, cái lạc hậu ngày càng bị đẩy lùi, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5 năm qua, 278 tập thể và 1.260 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐYN được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 619 lượt tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh cho 1.538 lượt cá nhân và công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” cho 2.510 lượt tập thể…

 
AGOnline

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684