Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Phú Tân: Chấn chỉnh lề lối làm việc để phục vụ tốt Nhân dân

(TGAG)- Trong thời gian qua việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Tân được cải thiện rõ nét, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức và người dân. Tuy nhiên vẫn còn một ít hồ sơ trễ hẹn, do UBND các xã, thị trấn trong tác nghiệp không đảm bảo thời gian theo quy định của bộ thủ tục hành chính; thiếu thành phần hồ sơ phải chờ bổ sung, xác nhận sai nội dung theo chủ trương của tỉnh, ngành. Cán bộ địa chính không tham gia chứng kiến đo đạc đã ảnh hưởng đến tiến độ đo đạc của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tham mưu UBND các xã, thị trấn ký sản phẩm đo đạc chậm. Việc luân chuyển hồ sơ từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đến UBND các xã, thị trấn và ngược lại chưa đảm bảo theo quy định, đôi lúc còn để thất lạc hồ sơ.

 
  Không để tổ chức và công dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần trong giải quyết hồ sơ.
Để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu vì nền hành chính công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, theo đó Chủ tịch UBND huyện, Dương Văn Cường vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành nghiêm chỉnh thời gian, quy trình thực hiện bộ thủ tục hành chính.
 
Nghiêm khắc kiểm điểm xử lý đối với cán bộ, công chức không tuân thủ theo quy định của bộ thủ tục hành chính. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính thay tổ chức, công dân; không đôn đốc chuyên môn thực hiện hồ sơ của mình sớm hơn quy định làm chậm trễ quy trình và thời gian của các hồ sơ khác (đặc biệt là lĩnh vực Đất đai - Nhà ở).

Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời công việc cho tổ chức, công dân; không để tổ chức và công dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần. Tuyệt đối không được hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt ra những quy định trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, công dân khi thi hành công vụ, nhiệm vụ (đặc biệt là cán bộ địa chính xã).

Chủ tịch Dương Văn Cường giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiện toàn bộ máy, sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Khen thưởng những cá nhân có tinh thần trách nhiệm và xử lý các trường hợp vi phạm. Phối hợp UBND các xã, thị trấn khắc phục những tồn đọng đã nêu.

Tin: Văn Hải
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16679675