Truy cập hiện tại

Đang có 174 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tri Tôn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng

(TUAG)- Ngày 14/01/2021, Huyện Đoàn Tri Tôn kết hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong huyện.


Đoàn viên thanh niên được nghe khái quát quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930; chặng đường bôn ba 30 năm ở nước ngoài đến ngày 28/01/1941, Bác trở về nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Có thể nói, từ mùa Xuân 1941, sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã chuyển sang một thời kỳ mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945, chiến thắng cuộc xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp với trận Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954. Đến mùa Xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn còn lưu ý đối với đoàn viên, thanh niên một số việc phải làm để thực hiện Di chúc Bác Hồ cũng như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27128577