Truy cập hiện tại

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tân Châu lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo dân tộc trên địa bàn thị xã

(TGAG)- Sáng ngày 31/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đối với các nhân sĩ trí thức, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo dân tộc tiêu biểu trên địa bàn thị xã. 


Tại hội nghị, các nhân sĩ trí thức, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo dân tộc tiêu biểu trên địa bàn thị xã góp ý trên văn bản một vấn đề trọng tâm của dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi gồm: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; qui định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành bản án tử hình trong một số trường hợp; qui định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; việc chuyển từ hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt từ có thời hạn; hình phạt trục xuất; việc thay thế tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý trong các lĩnh vực kinh tế; việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; việc bãi bổ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

Việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) lần này nhằm đảm bảo phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của tầng lớp nhân sĩ trí thức, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo dân tộc tiêu biểu trong việc tham gia góp ý vào nội dung Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới./.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203265