Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020

(TUAG)- Chiều ngày 30/11/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo.

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X; Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi An Giang; Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp An Giang.


Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trong các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020; 03 bài tham luận của các đơn vị: Huyện Đoàn Chợ Mới “Vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới”; Huyện Đoàn Tịnh Biên “Tuổi trẻ Tịnh Biên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phát hiện và giới thiệu gương điển hình thanh niên tiên tiến”; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh “Kết quả thực hiện Chương trình cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến và công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp trong tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi An Giang”.


Huyện Đoàn Chợ Mới phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Có 08 lượt ý kiến của 07 đơn vị về báo cáo kết kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020; công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên cấp huyện với Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; định hướng Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo, cụ thể như:

Thứ nhất, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn mới; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang triển khai thực hiện trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, trọng tâm là các Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn háo cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Luật Thanh niên sửa đổi; các chính sách, đề án Đoàn Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020.
Thứ ba, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân, kỹ năng xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, hoài bão và khát vọng vươn lên cho thanh niên; trong tham mưu cơ chế, chính sách đột phá tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển công nghệ mới, thông minh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, dồi dào cho đất nước; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành Đoàn các cấp, các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.

Thứ năm, phát huy vai trò của Đoàn các cấp trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền định kỳ giám sát, kiểm tra về việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tình và Chương trình phát triển thanh niên trong các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang, giai đoạn 2012 - 2020./.

Tin, ảnh: Thanh Tiền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095306