Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh An Giang khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện Tịnh Biên

(TUAG)- Ngày 09/11, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp huyện Tịnh Biên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 4 tại huyện Tịnh Biên. Đến dự có ông Men Pholly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Học viện Dân tộc.Trong thời gian 03 ngày, 39 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân tộc trên địa bàn huyện được học tập các chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi…


Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Học viện dân tộc phổ biến kiến thức cho học viên

Thông qua lớp học, nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595568