Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020

(TUAG)- Ngày 05/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để xem xét cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020 và một số vấn đề có liên quan khác.Phiên họp thống nhất trong tháng 10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; xem xét kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh An Giang. Đối với Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ giám sát chuyên đề công tác quản lý và xử lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Anh Kiệt - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đến ngày 30/6/2021 phải hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 9 tại An Giang, thống nhất với chủ đề Tọa đàm: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng giúp việc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”; chủ đề Hội nghị: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân”...
                                
NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30331469