Truy cập hiện tại

Đang có 256 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

(TGAG)- Ngày 6/8/2020, Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phúc Hoan - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Châu Đốc.Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất ý kiến tín nhiệm giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung đồng chí Đào Mạnh Tính - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Mỹ vào Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh thành phố luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt  mọi nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Toàn Hội đã thực hiện có hiệu quả 49 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xảy dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Các cấp hội còn đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Bằng những cách làm cụ thể, Hội đã huy động hội viên góp vốn nội bộ giúp cho 186 lượt hội viên vay không tính lãi với tổng số tiền 478,9 triệu đồng để làm kinh tế; Hội đã vận động xây mới và sửa chữa 51 căn nhà cho hội viên với tổng số tiền 1.627,7 triệu đồng. Qua đó, đến năm 2019 Hội đã không còn hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ hội viên có mức sống khá và giàu chiếm tỷ lệ trên 52%. 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai hạn mặn được 15,155 triệu đồng; và một số hiện vật thiết yếu khác. Ngoài ra, Hội còn tích cực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng ổn định, ngày càng phát triển hiện đại.

Vân Anh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16690920